Kirke- og kulturmedarbejder til Vildbjerg kirke søges

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vildbjerg Kirke søger pr. 1. maj 2024 eller hurtigst muligt derefter en glad og engageret medarbejder, som kan varetage en masse spændende opgaver specielt med fokus på børn og unge samt på frivillige og diakoni.

Stillingen er som udgangspunkt på 25 timer pr. uge + evt. 5 timer som kirkesanger.

Vildbjerg Sogn ligger i Herning Nordre provsti og er en del af Vildbjerg-Nøvling-Timring-Tiphede pastorat. Vi har et tæt samarbejde på tværs af sognene i pastoratet. Du vil komme til at indgå i et team af i alt 12 kollegaer + tre præster. Der vil være et særligt tæt samarbejde med en anden kirke- og kulturmedarbejder.

Sognene i pastoratet har et meget rigt og engageret kirkeliv. Der findes et stort udvalg af foreninger og klubber, som spænder bredt med KFUM og KFUK, Y’s Men, Spejdere, Indre Mission og Kirkens menighedsliv.

Opgaven som kirke- og kulturmedarbejder vil bl.a. bestå i at være med til at bygge bro mellem de forskellige aldersgrupper fra minikonfirmander til konfirmander og efter konfirmationen, så kirken kan være en del af børn og unges bevidsthed. Dette skal ske i samarbejde med de etablerede foreninger ved at støtte op om deres opgaver.

Opgaverne vil bl.a. omfatte:

 • Konfirmandundervisning i samarbejde med præster
 • Pædagogisk medhjælp til konfirmandhold med specielle behov
 • Samarbejde med lokale børne og ungdomsorganisationer
 • Deltagelse i at arrangere særlige gudstjenester i samarbejde med præster
 • Frivilligkoordinator med særligt fokus på at videreudvikle diakonale tiltag
 • PR og kommunikation på sociale medier, hjemmeside mm.

Kan du svare ja til nedenstående:

 • Undervisningskompetencer
 • Lyst og evner til at arbejde med børn og unge
 • Kan holde mange bolde i luften
 • Arbejde i et team med positive kollegaer og samtidig få noget fra hånden med egen drivkraft
 • Brænder for at fortælle det kristne budskab

Så skal du ikke tøve med at sende en ansøgning, så tager vi en snak om det.

Ansættelse sker ved Vildbjerg Sogns Menighedsråd beliggende Burgårdsvej 6, 7480 Vildbjerg.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 303.863 kr. 402.618 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 319.056 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 33.384,87 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 319.056 kr. - 455.794 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 334.249 kr.(nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 33.384,87 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 927,36 kr. (nutidskroner)

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Per Hald, på 4012 4376 eller sognepræst René Vejen Jensen på 4241 5245.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådets mail 8794fortrolig@km.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 10. marts 2024.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 12.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer, børneattest mv.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Herning Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (25-30 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

VILDBJERG MENIGHEDSRÅD, Burgårdsvej, 7480 Vildbjerg

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 10-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5988898

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet